Om Alfred Mølgaard

Om Alfred Mølgaard

Gennem målrettet efteruddannelse og et stort patientmateriale, har jeg gennem de sidste mere end 25 år oparbejdet en stor ekspertise og rutine i tandbehandling hos hund, kat og gnavere.

Jeg har i en årrække været medlem af både den europæiske og den amerikanske specialforening for dyrlæger med speciel interesse i tandbehandling hos dyr.

Jeg deltager i mindst 1 årlig kongres om emnet.

Jeg modtager patienter som er henvist fra kolleger over det meste af landet, idet mange dyrlæger ikke besidder den fornødne ekspertise og rutine til selv at udføre de ofte avancerede indgreb, f.eks. når det drejer sig om reparation af kæbebrud, fjernelse af svulster i mundhulen, paradentosebehandling, tandregulering, rodbehandling eller udtrækning af "vanskelige" tænder.

Jeg har afholdt kurser for både dyrlæger og veterinærsygeplejersker i netop tandbehandling hos hund og kat, og har desuden deltaget i udarbejdelsen af det materiale, som gennem Vetfamily er udsendt til alle de klinikker, der er medlem af samarbejdet. Dette materiale danner grundlag for medlemsklinikkernes håndtering af hunde og katte med behov for tandbehandling.

Jeg anvender i vid udstrækning røntgen i min diagnostik at tand- og mundhulelidelser, og min dyretandklinik er udstyret med et moderne digitalt røntgensystem, så jeg hurtigt kan lave en række optagelser.

Ingen dyr accepterer nogen former for tandbehandling i vågen tilstand. Derfor skal de i narkose under indgrebet eller behandlingen. For at sikre dyrene bedst muligt i den situation tilbyder vi udtagning og undersøgelse af en såkaldt præanæstetisk blodprofil. Læs om dette under punktet Ekspertise - Bedøvelse af dyr.

Ofte skal dyrene have efterbehandling. Enten smertebehandling eller antibiotika, eller begge dele.

Det er af største vigtighed at ejeren omhyggeligt sørger for det efter de forskrifter, jeg altid giver ved dyrets hjemsendelse.
Det er af største vigtighed for mig, at man som dyre ejer føler sig helt tryg ved at overlade sit dyr i min varetægt.

Det være sig vedrørende narkosen og den generelle håndtering af dyret, men også under selve behandlingsforløbet, hvor jeg lægger stor vægt på en tæt dialog med ejeren, således at jeg ikke udfører nogen behandlinger uden at ejeren er orienteret og accepterer forløbet.

Forebyggende sundhed til dit kæledyr Abonner på tryghed til din bedste ven

Sammen tager vi ansvar for dit kæledyrs sundhed. Vi tilbyder en plan, så dit kæledyr bl.a. sikres regelmæssige sundhedsundersøgelser, vaccinationer og tandtjek.

Med en AniPlan får du mulighed for at sprede udgifterne på dit kæledyrs sundhed i faste månedlige betalinger, samtidig med at du sparer penge.

▶▶▶ Kontakt os vedr. en AniPlan® til din hund eller kat